قرض الحسنه و راهبرد تأمین نیازهای اساسی
38 بازدید
محل نشر: پژوهشها و سیاستهای اقتصادی » پاییز 1384 - شماره 35 » (32 صفحه - از 5 تا 36)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این نوشتار به تشریح نیازهای اساسی و رابطه آن با توزیع مناسب درآمد و معرفی راهبرد تأمین نیازهای اساسی، مبانی نظری، ویژگی‏ها، شاخص‏ها پیش‏نیازها و سیاست‏های لازم برای آن می‏پردازد.با تبیین نقش نیاز و نیازهای اساسی در عرضه و تقاضای نهاد قرض‏الحسنه به این نتیجه می‏رسد که این نهاد با راهبردهای ناظر بر رشد(راهبردهای پولی، اقتصاد باز، صنعتی شدن و انقلاب سبز)و نیز راهبردهای سوسیالیستی سازگاری ندارد؛بلکه با راهبردهای توزیع مجدد درآمدها، به ویژه راهبرد تأمین نیازهای اساسی سازگاری قابل اعتنایی دارد و مواردی چون نیاز محوری، توزیع مناسب درآمدها، افزایش کارایی طبقات پایین درآمدی، ایجاد انگیزه کار و تلاش، بهبود شاخص‏ها، تأمین نیازهای تولیدی و خدماتی محدود، مشارکت مردمی و نبود انتفاع از جمله عوامل سازگاری نهاد قرض الحسنه و راهبرد تأمین نیازهای اساسی است.
آدرس اینترنتی