انتفاع ، معیار ناسازگاری نهاد بانک و نهاد قرض الحسنه
36 بازدید
محل نشر: سومین همایش دو سالانه اقتصاد اسلامی؛ دانشگاه تربیت مدرس سال 1382
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی