قرض الحسنه، نگرشی تفسیری – روایی
34 بازدید
محل نشر: اقتصاد اسلامی » زمستان 1383 - شماره 16 » (24 صفحه - از 11 تا 34)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
قرض‌الحسنه، پیشینه‌ای به قدمت زندگی اجتماعی انسان‌ها دارد. این نهاد در آثاری که از اندیشه‌وران و رهبران دینی و سیاسی به نسل‌های اخیر رسیده‏‏، سهمی را به خود اختصاص داده و از لحاظ شمولیت نیز گسترة قابل قبولی دارد. مقالة حاضر با نگرشی تفسیری- روایی در صدد تصحیح روش اثبات صحت و مشروعیت این نهاد است؛ بدین منظور، خواهیم دید آیات شریفه‌ای که در آن از لفظ «قرض» استفاده، و به صفت «حسن» مقرون شده است، بر قرض‌الحسنة مصطلح دلالتی ندارد؛ البته برای اثبات صحت و مشروعیت قرض‌الحسنه می‌توان از عمومات و اطلاقات قرآنی و نیز احادیث بسیاری که در اصناف مختلف در مقام ترغیب به عرضه و تحدید تقاضا و نیز مقایسة قرض‌الحسنه با عقود دیگر آمده است، استفاده کرد و با اتکا به آن‌ها نشان داد که هرگونه تردید در صحت و مشروعیت قرض‌الحسنه بی‌اساس است بدون آن‌که نیازی به تمسک به آیات مذکور باشد. واژگان کلیدی: قرض‌الحسنه، تفسیر، روایت، عرضه و تقاضای قرض‌الحسنه.