زمینه های گسترش تعاونی در بخش کشاورزی قم
27 بازدید
ناشر: اداره کل تعاون قم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1377
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی