بانکداری اسلامی
29 بازدید
ناشر: انتشارات دانشگاه مفید
نقش: مترجم
سال نشر: 1383
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی